اطلاعات دوره


دپارتمان طب سنتی ایرانی و اسلامی مرکز آموزش های رفاه در راستای برگزاری همایش ها، میراث گرانقدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران های گذشته به ویژه دوران 1400 ساله تمدن اسلامی است که نه تنها در دوران های گذشته بلکه برای دنیای امروز و فردا نیز در این دریای پهناور، گوهرهای درخشان و ناسفته فراوانی وجود دارد. احیاءطب سنتی با جمع آوری، طبقه بندی، بررسی و ارزیابی این میراث عظیم، نه تنها واپسگرائی نیست، بلکه گامی اساسی در دستیابی به دانش مستحکم و تامین حداکثر سلامت برای آحاد مردم و ارائه خدمات سلامت با هدف بازیابی، تامین، حفظ و ارتقاء سلامت بیماران و گیرندگان خدمات طب سنتی است. اکنون جامعه پزشکی به اهمیت روشهای درمان طبیعی و مکاتب طب سنتی ومکمل پی برده است و دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی بسیاری در غرب وشرق جهان به پژوهش برای به کارگیری روشهای مختلف طبی که سابقه علمی تاریخی دارند مشغول هستند مکتب طب ایرانی با ریشه ده هزار ساله انسان را فقط از بعد مادی نمی نگرد بلکه به ابعاد دیگر وجود به عنوان خلیفه الهی نیز توجه دارد در این دیدگاه حفظ سلامت مقدم بر درمان است وتوجه به روش زندگی وتامین هوای سالم تغذیه درست فعالیت کافی استراحت به اندازه وتعادل روحی روانی شعار طب سنتی ایران است. استقبال هموطنان عزیزمان در کشور از درمانهای طبیعی ،به علت در دسترس بودن این درمانها وکمتر بودن هزینه های درمانی وکمتر بودن عوارض درمانهای طبیعی به شرط استفاده درست وبجا از آن سبب شد که در این دپارتمان در جهت ارتقاء آگاهی آنان گامی برداریم امید است که بتوانیم وظیفه خود را در زمینه ارتقاء سلامت مردم انجام داده ومیراث دانشمندان کشورمان را نیز به خوبی حفط کرده وبه جهانیان بشناسانیم .