دوره های برگزار شده زبان انگلیسی

دوره های ترمیک زبان انگلیسی

دوره ترمیک زبان انگلیسی بر مبنای کتب کاملا حرفه ای word engllish انتشارت cengage پایه ریزی گردیده است . این کتب در برگیرنده تمامی مهارت های مورد نیاز زبان انگلیسی برای تمامی اهداف و مقاصد زبانی می باشند.ُ

همچنین می توان موضوعات روز این کتب را از شبکه ماهواره ای NGجهت درک درک بهتر مهارت شنیداری زبان انگلیسی دنبال کرد.

نمودار کامل آموزشی آکادمی زبان های خارجی رفاه در برگیرنده تمامی شاخه های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی می باشد.

دوره RLDکه مبنای آموزشی دوره های عمومی آکادمی زبان های خارجی رفاه می باشد در سطوح خود در برگیرنده دوره های بحث آزاد ،مکالمات روزمره ،کلاس های تک مهارتی ،دوره های مهارتی شغلی ،دوره کاشناسان کارمندان ارشد ، دوره مدیران ارشد ،دوره های ترجمه ،دوره  های ترجمه نوار و فیلم دوره های اصطلاحات رایج زبان انگلیسی،دوره های IELTS،TOEFL،دوره ها و آزمون های دانشگاه کمبریج ،دوره های GRE،GMAT،....... می باشد .هر دانش پذیر می تواند با انجام دادن تعیین سطح به دوره آکادمی زبان های خارجی رفاه  ورود پیدا نماید  و بر طبق نمودار منظم از مزایای دوره درخواستی بهره ببرد. در پایان دوره ترمیک هر دانشپذیر می تواند دیپلم پایان دوره مربوطه را که مورد تأیید وزارت علوم است را دریافت نماید.هر دانش پذیر در طی گذراندن دوره زبان در آکادمی زبان های خارجی رفاه در قالب دوره های ترمیک می تواند به دو دیپلم پیشرفته و فوق پیشرفته دست یابد.

 

  

دوره های مکالمه ترمیک زبان انگلیسی

 


دوره های آموزشی ویژه بانک سرمایه