دوره های برگزار شده ICDL

برخی از دوره های برگزار شده گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات

 

  • دوره ICDL درجه 1 (مقدماتی)

 سرفصل های دوره به صورت مختصر :

آشنایی با کامپیوتر

Windows

Internet

50 ساعت آموزش

 

  • آموزش نرم افزار ترجمه

  •  SDL trados studio 2014

  •  آموزش نرم افزار  GIS

  •  و ....