دپارتمان فناوری اطلاعات

 مهارت های لازم جهت آشنایی و بهره مندی از فضای مجازی و انبوه اطلاعات آن و آموزش نرم افزارهای مختلف جهت کسب مهارت های پایه در این گروه مورد نظر می باشد. هفت مهارت یادگیری رایانه تحت عنوان مهارت های هفت گانه ICDL جهت آشنایی با نحوه استفاده از رایانه با استفاده از آزمایشگاه مجهز در این مرکز برگزار می گردد.

آموزش های تخصصی رفاه در راستای پیشرفت افراد در جوامع الکترونیک امروز در صدد برگزاری دوره های آشنایی و مهارتی کامپیوتر  برآمده است. هدف ما تلاش برای برگزاری دوره های آموزشی مختلف برای تمامی افراد با هر مقدار توانایی و دانش کامپیوتر، در سنین مختلف می باشد، برای موفقیت تمامی افراد در انجام امور روزمره زندگی، آموزش کودکان به صورت هدفدار، آموزش افراد کاملاً مبتدی، آموزش برای جوانان، دانشجویان و افراد جویای کار، آموزش تخصصی برای ارتقای شغلی و دوره های آموزشی آمادگی تدریس . 

 

اهداف :

- ترویج و پرورش سواد کامپیوتری برای همه.

- افزایش سطح دانش فناوری اطلاعات و سطح صلاحیت فنی استفاده از کامپیوترهای شخصی و کاربردهای عمومی و افزایش رقابت در استفاده از آن برای همه شهروندان در سطح اروپا و بین الملل .

- تضمین این امر که کاربران کامپیوتر در استفاده از کامپیوتر شخصی مهارت کافی را دارند .

- افزایش بهره وری همه کارمندان و کاربرانی که در کارشان ، نیاز به استفاده از کامپیوتر دارند.

- امکان استفاده از تحقیقات در تکنولوژی اطلاعات .

- بهتر نمودن بازگشت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات .

- مهیا نمودن یک شرایط پایه برای اینکه همه مردم ، فارغ از نوع تحصیلات و تجربیات قبلی شان بتوانند عضو یک جامعه اطلاعاتی باشند .

 

مخاطبان ICDL

مخاطبان ICDL عموم افرادی است که می خواهند به شایستگی از کامپیوتر شخصی استفاده ببرند از جمله:کارکنان و کارمندان ، دانش آموزان و شهروندان . این گواهینامه مدرکی برای احراز صلاحیت آنها در استخدام‌، ارتقاء و بهبود شغل می باشد‌‌. (براساس مهارت مورد نیاز در استفاده از کامپیوتر) . با این تعریفICDL محدوده وسیعی از جمعیت یک جامعه را برای آموزش و ارزیابی مخاطب قرار می دهد .