دپارتمان زبان چینی

گروه زبان چینی

برآمدن چین به عنوان یک قدرت برتر اقتصادی و پررنگ شدن نقش جایگاه این کشور در عرصه های مختلف سیاسی و فرهنگی در سطح نظام بین الملل و گسترش روزافزون روابط کشور ما در حوزه های مختلف با چین در آستانه قرن 21 از یک سوی و ویژگیهای خاص زبانی، فرهنگی، تنوع نژادی، انبوه جمعیتی، استمرار زیست هویتی-تاریخی و تاثیرگذاری در فرهنگ و تمدن آسیایی و همچنین نقش بارز سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در سطح آسیا و جهان، شناخت همه جانبه و منطبق با واقعیات آن را به ویژه از بعد دانشگاهی و آکادمیک برای کشورمان نه تنها ضروری، بلکه اجتناب ناپذیر ساخته است. بر این اساس با برگزاری کلاسهای آموزش زبان چینی، تلاش داریم چشم انداز صحیحی را روبروی علاقمندان و مخاطبان این حوزه قرار دهیم و در این راستا به شکل کاملا تخصصی به تالیف جزوات و ترجمه جدیدترین کتب آموزشی پرداخته ایم. مجموعه ما وجود همه این امکانات را برای پاسخگویی به نیازهای پیش گفته کشورمان به ویژه در زمینه آموزش زبان چینی، گامی موثر در جهت حمایت از منافع شهروندان و تجار ایرانی در مبادلات همه جانبه خود با چین می داند و بر این اساس حرکت می کند.