طب سنتی اسلامی-ایرانی

  • دوره آموزشی غمز (رگ گیری)

از روشهای درمانی طب سنتی برای بیماری اسکلتی و عضلانی است و خصوصا دردهای سیاتیکی، دیسک ، دردهای ناحیه سر ، گردن ، گرفتگی های بدن مانند کارپال تونل سیندرم که حدود ۶۰ تا ۷۰ نوع بیماری را جواب دهی دارد که یک روش مخصوص ماساژی طب سنتی البته ماساژ نیست اما در تقسیم بندی  جزو این گروه محسوب می شود  که با فشار انگشت بر روی مکانهای خاصی از سیستم عصبی انجام میشود و منجر به کاهش درد و بهبود حرکات عضلات و مفاصل و درمان بیماری میشود.

روش غمز روشی است کاملا تخصصی که میتواند به بیمار در مدت زمانی کوتاهی کمک شایان ذکری رسانده و تاثیر قابل توجهی بر افت درد و درمان بیماریها داشته باشد.

این دوره آموزشی شامل 78ساعت به صورت تئوری و عملی می باشد. در پایان دوره گواهینامه دانشکده غیر انتفاعی غیر دولتی رفاه به دانش پذیران اعطاء می گردد.

 

(( شروع دوره جدید تابستان 1396))

برای ثبت نام در این دوره کلیک کنید.